Aktuální bohoslužby

28.11.  1. neděle adventní mše sv. v 8.00 za naši farnost

30. 11. mše  sv. v 16.30 za živou a zemřelou rodinu Šustkovou

5.12.  2. neděle adventní mše sv. v 8.00 za Marii a Josefa Klečkovy a syna Dalibora